Smoltek – framtidens teknik i rampljuset!

Idag så ser VD Anders Johansson ett rejält intresse ifrån globalt ledande bolag!

 

Smoltek – VD, Anders Johansson

De största enskilda ägarna har varit med sedan 2006–2007. Kan nämnas att 50 % av nyemissionen tecknades av kvalificerade investerare, och att av de 5 314 450 nu befintliga aktierna så fanns endast 558 650 st/aktier kvar för övriga investerare.  

VD, Anders Johansson sitter ledigt och väntar på att genomföra sitt anförande vid kulturhuset Möllan i Mölndal. När en av deltagarna vid Aktiespararnas möte genast börjar att ställa frågor till honom – nämligen undertecknad. Hans framtoning och bemötande är som om han precis stod inför något nytt och spännande trots sina 7,5 år med Smoltek. Han svarade att de bygger/tillverkar allt inom nanostrukturerat kol – det är generiskt. Det innebär att  Graphene som fick Nobel priset i fysik 2010 ingår i deras komplexa strukturer. I fallet med Graphene så  byggs det i flera lager i konform.

Presentationen i Mölndal var klart mer personlig än den som hölls vid Aktiespararnas aktiedag i Lund den 30 januari i år.  Bildspelet var detsamma och det övergripande anförandet. Jag rekommenderar att du tar dig tid att lyssna på presentationen. Ta även del av Investor Relations delen på Smolteks hemsida för en närmre beskrivning av tekniken samt patent. Här kan du lyssna på hela presentation i Mölndal.

Den globalt patenterade tekniken har varit före sin tid. Det har man förutsett och agerat på genom att ta ytterligare patent i samband med systemintegration. Idag har de 8-9 patentfamiljer som överskrider varandra till viss del. De består av 48 beviljade patent. Smoltek har ett stort fokus på att bevaka sina patent.

Smoltek har lyckats att tillverka kolnanostrukturer vid lägre temperaturer än de annonserade, vilket möjliggör fler användningsområden/produkter. De skall kategoriseras först innan de kan gå ut offentligt med det enligt Anders Johansson.

Vid presentationen så lyfte Anders Johansson fram att man inriktade sig mot slutkunder eller mot processortillverkare i första ledet, men att man även måste diskutera och samarbeta med foundries och packaging houses  som ett led i kedjan. Smoltek kan skapa kolnanostruktuer direkt på existerande chip (advance packaging). Idag så har endast Intel och Samsung ifrån Korea sin egna tillverkning av chip. Alla andra tillverkar sina chip genom foundries likt TSMC i Taiwan och SMIC i Kina. Det kan vara så att en av de två kundspecifika piloterna är med just Samsung.

”Hur kommer det sig att tre killar ifrån Göteborg kommer och berättar detta – varför har inte vi det här?” Kommentar ifrån en verksam korean i Silicon Valley enligt VD Anders Johansson.

Vid Q & A så lyfte man fram storleken på nyemissionen. Min tolkning är att de kvalificerade investerarna samt styrelsen inte vill ge bort mer av bolaget än nödvändigt. De behöver även mer manskap om de skall kunna växla upp och vara delaktiga i fler än de två pågående kundspecifika piloterna.

”Han har haft en hektisk start på 2018. Det är två avtal med ”branschledande” icke namngivna företag som ska testa tekniken, och bara några dagar före besöket i labbet börsnoterades Smoltek.”

”Smoltek receives order from leading process technology supplier”

”Svenska Smoltek har fått en ny order från en global tillverkare av konsumentelektronik.”

Börsnoteringen skapar även ett fundament/benchmark som gör det enklare för en eventuell friare att se marknadens värdering. Samtidigt så bidrar en listning på börsen att du hamnar i rampljuset. Smoltek har nu allas blickar riktade mot sig efter ett hårt förarbete i 12 års tid.  Med två aktiva piloter med globala ledare och med en väntad pilot-produktion i april så har de mer än väl förtjänat sin rättmätiga plats i rampljuset!

VD & Jag

 

Lycka till med era placeringar!

Mvh,

M.